Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan:

• Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog

• Een paramedicus, zoals diëtist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut

• Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs

• Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)-of voortgezet onderwijs

• Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting MEE,


(c) Logopediepraktijk Rhenen