Tarieven

Individuele logopedische behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2018 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op 385 euro. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen wordt niet verrekend met het eigen risico.
Wij kunnen bij de meeste verzekeringen direct declareren, waardoor u geen rekeningen zult ontvangen. Bij de verzekeringen die deze mogelijkheid niet bieden, sturen wij u de rekening toe en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen en daarna in te dienen bij uw verzekering.
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de verzekering.

Voor 2021 hebben wij de contracten met alle zorgverzekeraars getekend. Dit betekent dat het logopedische onderzoek en de logopedische behandelingen voor 100% vergoed worden vanuit uw basisverzekering. U betaalt zelf niet bij, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 


(c) Logopediepraktijk Rhenen