Wat is logopedie

Logopedie richt zich op communiceren en eten & drinken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal  alsmede problemen in het mondgebied is het werk van een logopedist.

Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak. Bij spraak- en taalmoeilijkheden kunnen we denken aan de kwaliteit van de zinsbouw, de woordenschat, de verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, stotteren, uitspraakfouten zoals bv. slissen en het niet of nauwelijks op gang komen van het praten. Bij volwassenen kan ook nog gedacht worden aan problemen ten gevolge van ziektes of een herseninfarct.

De adem en stem kunnen iemand verhinderen om iets duidelijk te maken aan een ander, zoals schor zijn of heesheid. Tevens kunnen het gehoor en het luisteren nog een belemmerende factor zijn in de communicatie. Het onvoldoende waarnemen van verschillen in klanken en woorden, moeite met rijmen en moeite met onthouden zijn hier voorbeelden van.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Deze vorm van logopedie wordt preverbale logopedie genoemd en wordt behandeld door een preverbale logopedist. De logopediste draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties. Ook bij volwassenen kunnen problemen ontstaan in de mond.

Uitgebreide informatie over de behandelgebieden kunt u nalezen op www.nvlf.nl.

In de wachtruimte van de praktijk liggen diverse informatiefolders over  spraak, taal , stem, tweede taalverwerving, afwijkend mondgedrag, gehoor en pre-logopedie.

 


(c) Logopediepraktijk Rhenen